ALUCA takuuehdot

1. Jollei seuraavista takuuehdoista muuta johdu, ALUCA GmbH takaa loppukäyttäjälle, että asiakkaalle 1. heinäkuuta 2016 jälkeen toimitetuissa tuotteissa ei ole materiaali- ja / tai valmistusvirheitä kahdeksan vuoden ajan. (8) vuotta toimituspäivästä (takuuaika), jos ne täyttävät alla olevat ehdot. ALUCA GmbH korjaa osoitetut puutteet harkintansa mukaan joko korjaamalla tai toimittamalla uudet osat.

Takuu kattaa seuraavat tuotteet:

 • Alumiinivarustusmoduulit ja tarvikkeet (ALUCA-järjestelmä)
 • ALUCA dimension2 lattiajärjestelmä
 • ALUCA-raskaslaatikot jotka valmistettu tehtaallamme
 • ALUCA alumiinipannujärjestelmä
 • Alumiininen sivuseinämä
 • Alumiiniset turvajakajat
 • Taitettava työpöytä
 • Pöytä- ja työtasot yhdessä moduulin / varusteen kanssa
 • ALUCA-erikoiskomponentit alumiinista
 • Laatikot sis. kahvat ja sulkusylinteri
 • Alumiininen laatikkopallo
 • Vedä laatikot, jos ne on asennettu tehtaalla

Takuu ei kata:

 • Kaikki sähkötekniset laitteet, kuten invertterit, akut, sähköpaketit, valot, sähkötarvikkeet,
 • Ajoneuvoon kiinnitetyt tai sen päällä olevat esineet (esim. Kattotelineet, tikkaat, hissit, kulutuspinnat),
 • Muovitarvikkeet (esim. Liukumattomat matot, BOXX-kotelot ja laatikot, jakajamateriaali), lasi, kaikki tiivisteet,
 • Laitemoduulit ja varaosat AluM- ja AluV-sarjoille,
 • Asennus ajoneuvoon, asennus- ja kulutustarvikkeet mukaan lukien,
 • Lattia- ja seinälevyt,
 • Osat, jotka on kehitetty ja valmistettu mittatilauksena asiakkaalle,
 • Laitteet, joita käytetään ajoneuvossa, mutta jota ei ole kiinnitetty kiinteästi,
 • Xetto- ja MAD EAsyLoad -lastaustarvikkeet,
 • Visuaaliset muutokset, viat, naarmut, värimuutokset (mukaan lukien UV-valon ja pakkasen aiheuttamat), ruoste, muotti ja muut muutokset, joilla ei ole suurta vaikutusta toimivuuteen,
 • tuoteviat, jotka voidaan jäljittää tuotteen altistumiselle ulkoisille vaikutuksille (esim. kemikaalit, suola, savu, lika ja muut epäpuhtaudet, sähkökemialliset reaktiot veden epäasianmukaisesta käytöstä), paitsi jos niiden kestävyyden takaa ALUCA GmbH,
 • tuotevirheet, jotka johtuvat tuotteen altistumisesta ylivoimaiselle esteelle (myrsky, salamaisku, tulipalo, sähkökatkos, onnettomuus, tulva, lumivahingot, lumivyöryt, pakkanen, maanjäristys, sykloni, tulivuorenpurkaus, maanvyöry, onnettomuus, huollon puute, ajoneuvon korjaukset, ilkivalta tai varkaus.

2. Muut asiakkaan vaatimukset ALUCA GmbH: lle, erityisesti vahingonkorvausvaatimukset, eivät kuulu takuun piiriin lain sallimissa rajoissa; takuuta ei voida jatkaa. Tämä takuu ei kuitenkaan vaikuta asiakkaan sopimukseen perustuviin ja laillisiin oikeuksiin tiettyä myyjää vastaan.

Tämän takuun mukaiset vaatimukset ovat olemassa vain, jos:

 • tuotteella ei ole vaurioita tai kulumista, jotka johtuvat käytöstä, joka poikkeaa ALUCA GmbH: n normaalista käyttötarkoituksesta ja eritelmistä, erityisesti yksittäisten laite-elementtien maksimaalista kuormitusta koskevia vaatimuksia on noudatettava (katso kantavuustarra) osoitteessa www.aluca.fi.
 • tuotetta ei ole muokattu tai muutettu ilman lupaa,
 • ALUCA GmbH tai valtuutettu ALUCA-kumppani on asentanut tuotteen ja kiinnittänyt sen ajoneuvoon ALUCA: n asennusohjeiden mukaisesti,
 • tuotteeseen on asennettu vain ALUCA GmbH: n hyväksymät lisävarusteet,
 • tuotteessa olevaa ALUCA GmbH -takuumerkintää ei ole poistettu tai siitä ei ole tehty luettamatonta,
 • takuuta asettaessaan asiakas osoittaa, että tuotetta on huollettu säännöllisesti asennus – ja huolto-ohjeissa määritettyjen määräaikojen sisällä (asennusohje on ladattavissa osoitteesta www.aluca.de).
 • tuotetta on käytetty tavanomaisen tieliikenteen ajoneuvoissa (pitkäaikainen käyttö maastoajoneuvoina, kaivosajoneuvoina, sota-alueilla tai autiomaissa jätetään nimenomaisesti tämän määritelmän ulkopuolelle).

4. Takuusta johtuvat vaatimukset edellyttävät, että asiakas ottaa yhteyttä suoraan ALUCA GmbH: iin kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen reklamation@aluca.de, kuvaamaan vika ja lähettämään valokuva, jotta ALUCA GmbH: lle on mahdollisuus suorittaa vianmääritys kolmenkymmenen ( 30) työpäivän aikana, (maanantaista perjantaihin).

ALUCA GmbH ilmoittaa, onko olemassa takuuvaatimus ja tapa, jolla ratkaisu etenee. Ei takuunalaisen tuotteen lähettämisestä aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

ALUCA GmbH päättää, onko tuote annettava vai lähetettävä ALUCA GmbH: lle tai nimetylle ALUCA-yhteistyökumppanille takuuvaatimuksen vahvistamiseksi.

5. Tämän takuun ehtona on, että tuotteen ostamista koskevat todisteet esitetään edellä. Tämä koskee myös todisteita tuotteen jälleenmyynnistä lailliselle seuraajalle. Tätä takuuta säätelee Saksan liittotasavallan lait, lukuun ottamatta YK: n kansainvälistä kauppalakia (CISG).

Päiväys: Kesäkuu 2018