Käyttöehdot

ALUCA GmbH
Westring 1
74538 Rosengarten
Deutschland

T +49 (0) 791 950 40 0
F +49 (0) 791 950 40 20
E info@aluca.de

CEO: Frédéric Straβ

Stuttgart District Court: HRB 571025
Registered office: Rosengarten

VAT ID: DE 163545773

Image rights
© ALUCA GmbH

Verkkosivun ALUCA-käyttöehdot

Tervetuloa ALUCA-verkkosivustoon (“www.aluca.fi”). Tämän verkkosivuston omistaa Autovarustamo Van Center Oy, 2803986-3 ja sen sisältö ovat ALUCA GmbH: n (”ALUCA”) omaisuutta, jonka pääkonttori on osoitteessa Westring 1, 74538 Rosengarten, Saksa – rekisteröintinumero HRB 571025. Autovarustamo Van Center Oy toimii Suomessa ALUCA GmbH:n valtuuttamana edustajana.

Sovellettavuus

Nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) koskevat verkkosivustosi vierailujasi ja käyttöä, samoin kuin kaikkia tietoja, suosituksia ja / tai palveluita, joita sinulle tarjotaan tällä verkkosivustolla tai sen kautta (”Tiedot” ).

Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt käyttöehtojemme sovellettavuuden. ALUCA voi muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Muutetut tai muutetut käyttöehdot tulevat voimaan julkaisemishetkellä tällä verkkosivustolla. Verkkosivuston käyttäjiä kehotetaan lukemaan säännöllisesti käyttöehdot mahdollisten muutosten tekemiseksi.

Näitä käyttöehtoja muutettiin viimeksi 30. tammikuuta 2017.

Tiedot ja vastuu

Tiedot ovat vain yleistä informaatiota varten, eivätkä ne ole neuvoja. ALUCA pyrkii pitämään verkkosivustossa olevat tiedot oikeina ja ajan tasalla, mutta ei takaa, että verkkosivustolla ja tiedoissa tai molemmissa ei ole virheitä, virheitä, haittaohjelmia ja viruksia tai että verkkosivusto ja / tai tiedot ovat oikeita ja ajantasalla.

ALUCA ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat verkkosivuston käytöstä (tai kyvyttömyydestä käyttää sitä), mukaan lukien haittaohjelmien, virusten tai Tietojen tai Verkkosivuston virheellisyyden tai puutteellisuuden aiheuttamat vahingot, paitsi jos vahingot johtuvat tahallisesta väärinkäytökset tai ALUCAn törkeä huolimattomuus.

ALUCA ei myöskään ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat sähköisten viestintävälineiden käytöstä (tai kyvyttömyydestä käyttää) riippumatta siitä, liittyvätkö ne verkkosivustoon, mukaan lukien – mutta niihin rajoittumatta – vahingot, jotka johtuvat sähköisen viestinnän epäonnistumisesta tai viivästymisestä, kolmansien osapuolten tai sähköiseen viestintään ja virusten siirtoon käytettyjen tietokoneohjelmien sieppaaminen tai manipulointi.

Tietosuojalausunto

Tämän verkkosivuston kautta tai sen yhteydessä toimitettuja tai kerättyjä henkilötietoja saa käyttää vain tietosuojalausunnon ALUCA mukaisesti. Käyttöehtoihin sovelletaan tällä verkkosivustolla ilmoitettua yksityisyyden suojaa koskevaa lausuntoa ALUCA.

Linkitetyt sivustot

Tämä verkkosivusto saattaa tarjota linkkejä ulkoisiin Internet-sivustoihin. ALUCA ei ole vastuussa tälle sivulle linkittävien tai siitä linkitettyjen Internet-sivustojen käytöstä tai sisällöstä. Tietosuojalausunto ALUCA ei koske henkilötietojesi keräämistä ja käsittelyä sellaisilla ulkoisilla sivustoilla tai niiden kautta.

Immateriaalioikeudet

Ellei toisin mainita, kaikki oikeudet tälle verkkosivustolle ja tietoihin, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, ovat ALUCA: n omistuksessa. Käyttäjät saavat lukea verkkosivuston ja tiedot ja tehdä kopioita omaan käyttöön, esimerkiksi tulostamalla tai tallentamalla ne. Kaikenlainen muu verkkosivuston tai tietojen käyttö, esimerkiksi verkkosivuston (osan siitä) tallentaminen tai jäljentäminen millä tahansa ulkoisella verkkosivustolla tai linkkien, hypertekstilinkkien tai syvien linkkien luominen verkkosivuston ja minkä tahansa muun verkkosivuston tai muun käyttö on kielletty ilman ALUCA: n nimenomaista kirjallista suostumusta.

”ALUCA®” ja kaikki muut tällä sivustolla olevat tavaramerkit ovat ALUCA: n, Pon Holdings B.V.: n tai sen tytäryhtiöiden ja / tai tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Ei-toivotut materiaalit

Jos lähetät pyytämättömiä ideoita ja / tai materiaaleja, jotka koostuvat tekstiä, kuvia, ääniä, ohjelmistoja, tietoja tai muuten (”Materiaalit”) tältä verkkosivustolta tai lähetät ne ALUCAlle sähköpostitse tai muuten, ALUCAlla on oikeus käyttää, kopioida ja / tai kaupallisesti hyödyntää tällaisia materiaaleja täysimääräisesti ja ilmaiseksi, eikä ALUCA: ta sido tällaisten aineistojen luottamuksellisuusvelvoite.
Vakuutat ja pidät ALUCA: ta vahingoittumattomana kaikista toimista, vaatimuksista ja vastuista, joita ALUCA on kärsinyt, aiheuttanut tai joutunut käyttämään ja / tai hyödyntämään Materiaaleja, jotka loukkaavat kolmansien osapuolten (immateriaalioikeuksia) tai muutoin lainvastaisuus kolmanteen osapuoleen nähden.

Ositettavuus

Jos jokin näiden käyttöehtojen määräyksestä tai sen soveltamisesta tulee tai julistetaan toimivaltaisen tuomioistuimen toimesta lainvastaiseksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, näiden käyttöehtojen loppuosa jatkuu täysimääräisesti ja voimassa, ja hakemus Tällaisesta määräyksestä tulee tulkita kohtuudella osapuolten aikomuksen toteuttamiseksi. Osapuolet sopivat lisäksi, että korvataan tällainen näiden käyttöehtojen pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton määräys voimassa olevilla ja täytäntöönpanokelpoisilla säännöksillä, joilla saavutetaan mahdollisuuksien mukaan tällaisen pätemättömän tai täytäntöönpanokelvottoman taloudelliset, liiketaloudelliset ja muut tarkoitukset.

Sovellettava laki ja toimivalta

Näitä käyttöehtoja säätelee yksinomaan Saksan lait. Kaikki näihin käyttöehtoihin liittyvät riidat, mukaan lukien riidat niiden olemassaolosta ja pätevyydestä, annetaan Stuttgartin (Saksa) toimivaltaisille tuomioistuimille, jollei sitovissa lakisääteisissä vaatimuksissa toisin määrätä.